Czechitas konfigurátor intro slidu

Doporučená velikost okna pro zobrazení výsledku je 16:9 (1920x1080 pixelů). Jiné formáty mohou vést k černým pruhům po stranách.